۲۰۰,۰۰۰ ریال
۳۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۵۰۰,۰۰۰ ریال
۶۰۰,۰۰۰ ریال
۷۰۰,۰۰۰ ریال
۸۰۰,۰۰۰ ریال
۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پوچ
یک میلیون ریال تخفیف ثبت نام و هدایای ارزنده دیگر

*ویژه زبان آموزان دوره‌های حضوری و عمومی واحدهای سفیر تهران*

فرم زیر را پر کنید و بر روی دکمه شروع کلیک کنید.

اگر زبان‌آموز سفیر نیستید بر روی دکمه ثبت‌نام اولی هستم کلیک کنید.